Projekt ogrodu

Dobry projektant powinien stawiać sobie za cel pełne wykorzystanie materiałów i elementów dobranych do indywidualnego charakteru i cech danego miejsca. Projektowanie ogrodu jest procesem twórczym, składającym się z kilku etapów i realizowanym stopniowo. Początkowy etap obejmuje zapoznanie się z terenem inwestycji, w tym celu wykonuje się wizję lokalną terenu i jego ocenę, a także inwentaryzację roślin. Wykonywane są pierwsze szkice danego miejsca, które stanowią wstęp do przygotowania projektu. W dalszej części, proces projektowania ogrodu polega na przeniesieniu informacji zebranych w czasie wizji terenu na deskę kreślarską. Tworzy się kilka rozwiązań projektowych w obrębie przestrzeni danego ogrodu w powiązaniu z pobliską architekturą. Ma to na celu stworzenie najlepszego rozwiązania, dopasowanego do indywidualnych warunków i cech danego miejsca. Projekt opracowywany jest w formie rzutu na kalce technicznej z uwzględnieniem elementów widocznych w trzecim wymiarze. Na tym etapie projektowania, wykonywanych jest wiele poprawek i modyfikacji. Następnym etapem jest opracowanie koncepcji zagospodarowania ogrodu, która będzie uwzględniać formę ukształtowania terenu, wybór miejsc przeznaczonych dla roślin, a także zastosowanie trwałych materiałów. Zebrane wcześniej informacje posłużą do przygotowania końcowego projektu terenu i to właśnie na jego podstawie można przystąpić do rozpoczęcia prac budowy ogrodu. Projekt terenu musi być opracowany w odpowiedniej skali, posiadać stosowną dokumentację techniczną obejmującą m.in. wykaz zastosowanych materiałów, wymiarowanie oraz projekty konstrukcyjne. W końcowym etapie procesu projektowego opracowany zostaje dobór gatunków roślin do ogrodu i miejsca. Finalny projekt przyjmuje postać książki, najczęściej w formacie A4.

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.
Ok